Tehnopapir d.o.o - Niš

Poslovna jedinica Niš

Ivana Milutinovića 56
18000 Niš

Telefon: +381(0)184264929

Poslovna jedinica Nis smeštena je u južnom delu Srbije, na površini od 1028m², uglavnom zatvorenog prostora. Na ovoj lokaciji koristimo automatsku presu kapaciteta 1,3t/sat.